การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริงหรือไม่?

  • 09/05/2022
  • จำนวนผู้ชม 86 คน

ใครมีบ้านที่ทำการเกษตรบ้าง? และราคาปุ๋ยก็ทำให้ลมแทบจับกันเลยใช่มั้ยคะ วันนี้เราก็มีวิธีดีๆ ที่จะพอช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตมาฝากกันค่ะ

“ปุ๋ย”ปัจจัยผลิตพืชที่เราแทบเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด และจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายพื้นที่เพาะปลูก โรคระบาด และอื่นๆ ที่ทำให้ปุ๋ยราคาเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกภายในปี 2565 นี้ ผลกระทบจะทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 36-49% เมื่อเทียบกับปี 64 หรือเกือบ 100% เมื่อเทียบปี 63 เลยทีเดียว ประกอบกับวิถีการเกษตรในประเทศไทยนั้นมักให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ดินก่อการปลูกพืชน้อยมาก เกษตรกรคุ้นเคยกับการใส่ปุ๋ยแบบดั้งเดิมคือ ใส่ตามชนิดและอัตราที่เคยใส่ ทำให้บางทีก็สูญเสียต้นทุนเกินพอดีและเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ตลอดจนเป็นข้อมูลสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของดินด้วย การใช้ปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงดินในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน โพแทสเซียม (K) และฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นธาตุอาหารหลักของพืช หากทราบถึงระดับธาตุอาหารในดินแล้ว ทำให้เราสามารถกำหนดอัตรา วิธีการใส่ และใช้ปุ๋ยเท่าที่จําเป็น (พอดี) ตามความต้องการของพืช เป็นการประหยัดปุ๋ย ลดต้นทุนการผลิต วิธีการนี้เรียกว่า การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือการใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด

ไม่ยากกันเลยใช่มั้ยคะ เกษตรกรบ้านไหนลองทำกันแล้ว? หรือมีวิธีการอื่นๆ สามารถคอมเม้นเข้ามาแชร์ความรู้กันได้ ท่านใดยังไม่เคยลอง ลองนำไปใช้แล้ว ผลเป็นยังไงอย่าลืมกลับมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะ

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda