kabuki การเเสดงชั้นสูงของญี่ปุ่น

  • 27/02/2023
  • จำนวนผู้ชม 34 คน

สวัสดีค่ะ เกร็ดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติวันนี้ เราจะมาพูดถึง

"ศิลปะการแสดงและจิตวิญญาณของญี่ปุ่นที่เรียกว่า คาบูกิ (歌舞伎 : kabuki)"  คาบูกิเป็นศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น  โดยมีการแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีการแสดงออกและเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉง ด้วยท่าทางที่มีความหมาย เช่น ร้องไห้  เสียใจ  เป็นต้น มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสังคมซามูไร  และเรื่องราวชีวิตของชาวเมือง นิยมนำเอาเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญมาดัดแปลงเป็นละครที่มีบทพูดในเชิงเสียดสี วิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นปกครอง

คาบูกิ  เริ่มขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 17 โดยมีการเปิดการแสดงในเกียวโต โดยคณะละครที่ประกอบไปด้วยผู้ร่ายรำสตรีที่นำโดยผู้ดูแลศาลเจ้าอิซูโมะ แต่หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1629 ได้มีประกาศจากรัฐบาลห้ามให้สตรีทำการแสดง ด้วยมีจุดประสงค์ที่จะรักษาศีลธรรมของประชาชน ดังนั้นคาบูกิจึงแสดงโดยผู้ชาย เช่น ผู้ร้ายหน้าสีน้ำเงิน พระเอกหน้าสีขาว เป็นต้น คาบูกิจะทำการแสดงบนเวทีละครที่สร้างอย่างวิจิตรงดงาม และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของละครคาบูกิ ก็คือการแสดงดนตรีสดที่ใช้ประกอบการแสดงบนเวที โดยเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนั้นจะเป็นเครื่องดนตรี แบบดั้งเดิมที่นำมาใช้เป็นเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงวิ่ง เดิน เป็นต้น 

คาบูกิ ถือเป็นศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเอโดะของญี่ปุ่น เป็นศิลปะการละคร มรดกตกทอดและจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี ค.ศ.2008 ซึ่งได้รับความนิยมมากมาจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda