กำเนิด “สวนสองแสน”

  • 24/05/2023
  • จำนวนผู้ชม 876 คน

กำเนิด “สวนสองแสน”

พื้นที่ทดลองไม้ผลเมืองหนาวทดแทนฝิ่น จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มจากการเปลี่ยนพันธุ์ท้อพื้นเมืองเป็นพันธุ์ท้อต่างประเทศ (พีช) ซึ่งสร้างรายได้พอๆ กับฝิ่น โดยความร่วมมือของนักวิชาการอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เมื่อปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน รับสั่งถามว่านอกจากฝิ่นขายแล้ว เขามีรายได้จากพืชชนิดอื่นอีกหรือเปล่า ทำให้ทรงทราบว่า นอกจากฝิ่นแล้ว เขายังเก็บท้อพื้นเมืองขาย แม้ว่าลูกจะเล็กก็ตาม แต่ก็ยังได้เงินเท่าๆ กัน โดยที่ทรงทราบว่า สถานีทดลองดอยปุย ซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพื้นเมืองได้ ให้ค้นคว้าหาพันธุ์ท้อที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา เพื่อให้ได้ท้อผลใหญ่ หวานฉ่ำ ที่ทำรายได้สูงไม่แพ้ฝิ่น โดยพระราชทานเงินจำนวน 200,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับจัดหาที่ดินสำหรับดำเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานี วิจัยดอยปุยซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่า “สวนสองแสน” จุดเริ่มต้นสำคัญของ “โครงการหลวง”

 

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง และสวนสองแสนเพิ่มเติม ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีนิทรรศการโครงการหลวง “ถอดรหัส จากเขา สู่เรา”ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เรียนรู้จุดเริ่มต้นของการช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ป๊อปอัพผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายของโครงการหลวง ทั้งดอกไม้ ผัก ผลไม้ น่ารักๆ สอดแทรกความรู้ด้านในให้ศึกษา หลักการดำเนินงานบนพื้นที่สูง การต่อยอดงานโครงการหลวง ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ชุด “ความงาม มายา และความยั่งยืน” สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขา และด้านนอกอาคารนิทรรศการ จัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง พร้อมสนุกกับกิจกรรมตามหา RC ในนิทรรศการ ลุ้นรับของที่ระลึกจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย

 

พิกัดนิทรรศการโครงการหลวง “ถอดรหัส จากเขา สู่เรา” : โซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดกับห้องสมุด/ ตรงข้ามกับนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์

 

แหล่งข้อมูลสวนสองแสน : มูลนิธิโครงการหลวง/ เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย