ชาสมุนไพร หลากสีจากธรรมชาติ 

  • 06/11/2023
  • จำนวนผู้ชม 406 คน

ชาสมุนไพร หลากสีจากธรรมชาติ 

ชาสมุนไพร (Herbs Tea)  เป็นเครื่องดื่มที่เตรียมได้จากพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีต่อสุขภาพ ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการทำแห้ง ให้ผู้บริโภคนำไปต้มหรือชงกับน้ำร้อนดื่ม โดยคาดหวังประโยชน์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ แปรรูปได้จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล ราก หัว หรือลำต้น  สีสันที่ได้ในชานั้น คือ สารสี/รงควัตถุในพืช (plant pigments) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้น เพื่อใช้ในหน้าที่ต่างๆ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ จะเป็นสารอะไรบ้างนั้น 

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่...

https://hkm.hrdi.or.th/Knowledge/detail/608

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย