เทคนิคการใช้ผึ้งเเละชันโรง เพื่อลดต้นทุนการผสมเกสรเมล่อนในโรงเรือน

  • 13/11/2023
  • จำนวนผู้ชม 40 คน

ผึ้งและชันโรง  เป็น "แมลงนักผสมเกสร" และเป็นประโยชน์อย่างมากในทางการเกษตร  การนำเอาประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผสมเกสรของเมล่อนในโรงเรือนของเกษตรกรบนพื้นที่สูง จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไร อ่านต่อได้ที่  https://hkm.hrdi.or.th/Knowledge/detail/648

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย