"หมากพระราหู" พืชถิ่นเดียวในประเทศไทยที่….ใกล้สูญพันธุ์

  • 18/12/2018
  • จำนวนผู้ชม 1,172 คน

พืชถิ่นเดียวในประเทศไทยที่….ใกล้สูญพันธุ์ !!!!!!

หมากพระราหู (Maxburretia furtadoana J. Dransf.) เป็นปาล์มลำต้นเดี่ยว อาจแตกกอได้ 3-5 ต้น ลักษณะเด่นคือไม่มีกาบใบ มีรกเป็นหนามแข็งสานกันหุ้มลำต้นไว้ แต่เมื่อลำต้นสูงขึ้นแผ่นรกนี้จะหลุดออก ใบเป็นรูปพัด เป็นพืชที่พบครั้งแรกที่ประเทศไทยเขาหินบริเวณเขาพระราหู อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ถูกระบุเป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ (Enangered species) ไปจากแหล่งที่ค้นพบและมีการกระจายพันธุ์อยู่ ด้วยแนวโน้มความเสี่ยงต่างๆ เช่น การระเบิดหินสร้างเส้นทาง การทำเหมือง หรืออาจมีการลุกลามของการเผาไหม้ของไฟป่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ปลูกรวบรวมไว้ที่โดมไม้ร้อนชื้น ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda