"โปร่งฟ้า" สมุนไพรใกล้ตัว

  • 18/12/2018
  • จำนวนผู้ชม 10,595 คน

นี่ไม่ใช่รูพรุนของใบ แต่เป็นต่อมน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากที่เมื่อมองจากใต้ใบของใบโปร่งฟ้า (Murraya siamensis Craib.) สมุนไพรที่นอกจากจะนิยมใช้เป็นเครื่องเคียงของน้ำพริก หรือลาบ ยังมีสรรพคุณที่ไม่ธรรมดา จากงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่าใบโปร่งฟ้ามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ได้หลายชนิด และเป็นสมุนไพรที่ทางเภสัชกรรมแนะนำใช้สำหรับเลิกบุหรี่ โดยการเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากสูบบุหรี่ ชาวบ้านมักใช้ใบสดเคี้ยวแก้หวัด ไข้ ว่าแล้วน่าหามาปลูกประดับบ้านไว้ซักต้น

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda