ไฮเดรนเยีย

  • 18/12/2018
  • จำนวนผู้ชม 472 คน

ดอกไฮเดรนเยียเป็นดอกที่นิยมใช้จัดสวน หรือจัดสถานที่อีกชนิดหนึ่ง ด้วยความสวยงาม ความหมาย และสีดอกที่ควบคุมได้ตามสภาพความเป็นกรด-ด่างของวัสดุปลูก ดอกไฮเดรนเยียที่เรานิยมปลูกทั่วไปมักเป็นพันธุ์ Bigleaf Hydrangea ชนิด Mophead Hydrangeas ซึ่งเป็นไฮเดรนเยียที่มีพุ่มใบใหญ่ มีสีสันสวยงามทั้งสีน้ำเงิน สีชมพู หรือสีม่วง ช่อดอกเป็นพุ่มใหญ่ ดูสวยงามเมื่อใช้จัดสวน

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda