สีย้อมธรรมชาติจาก “สบู่แดง”

  • 18/12/2018
  • จำนวนผู้ชม 597 คน

สีย้อมธรรมชาติจาก “สบู่แดง”

ส่วนยอดของลำต้นสบู่แดง (Jatropha gossypiifolia) ที่ประกอบไปด้วยยอดลำต้น ใบ และก้านใบมีสีน้ำตาลแดงเรื่อๆ ปกคลุมไปด้วยขนต่อม (Grandular hair) ที่ผลิตเมือกเหนียว ส่วนยอดนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำสีย้อมผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายที่ได้มาจากธรรมชาติ ซึ่งจะให้สีน้ำตาลที่คงทนต่อแสงและการซัก เช่นเดียวกับสีน้ำเงินจากต้นคราม สีแดงจากครั่ง หรือสีเหลืองจากขมิ้นชันอย่างที่เรารู้จักกัน

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda