พรรณไม้แห่งทะเลทรายตอนที่ ๒

  • 18/12/2018
  • จำนวนผู้ชม 1,375 คน

พรรณไม้แห่งทะเลทราย ตอนที่ ๒

พรรณไม้อวบน้ำที่กระจายพันธุ์บริเวณทะเลทราย ชายฝั่งทะเล พื้นที่แห้งแล้ง พื้นที่ที่มีความแตกต่างทางสภาพอากาศอย่างสิ้นเชิง แต่ละชนิดต่างก็มีเรื่องราว เรื่องเล่าที่แตกต่างกันไป วันนี้เราพามาดูตัวอย่างพรรณไม้ เจ้าของสตอรี่แห่งทะเลทรายกัน ว่ามีพรรณไม้ชนิดไหนบ้าง บางชนิดรูปร่างอาจจะดูแปลกตา ที่เราอาจจะไม่เคยเห็น และมีเรื่องราวที่น่าสนใจ

ต้นซิกแซก (Decarya madagascariensis) พรรณไม้แห่งมาดากัสการ์

ต้นซิกแซก หรือ Zigzag Plant ที่มาของชื่อจากลักษณะของกิ่งที่เป็นรูปร่างซิกแซกที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นพืชอวบน้ำท้องถิ่นของมาดากัสการ์ และเป็นเพียงพืชชนิดเดียวของสกุล Decarya นี้ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบไม้หนามผลัดใบ สำหรับการนำมาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่กลางแจ้ง การขยายพันธุ์มีทั้งการปักชำ การเพาะเมล็ด และการต่อยอด

อัลเลาเดีย (Alluaudia) ราชาจากป่าหนามทะเลทราย

พืชกลุ่มอัลเลาเดียนี้ ลักษณะเด่นคือหนามที่ยาวและแข็งแรง คล้ายโป๊ยเซียนที่เรารู้จัก เป็นพืชที่เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นบริเวณป่าหนามของมาดากัสการ์ หนามที่หนาแน่นของอัลเลาเดียช่วยป้องกันตัวเองจากสัตว์ป่าท้องถิ่นที่เข้ามากัดแทะ ส่วนลำต้นที่มีเนื้อไม้เบาและแข็งแรงชาวบ้านใช้สร้างบ้านและทำแนวรั้ว

นิ้วนางรำ (Leuchtenbergia principis) แคคตัสสมุนไพร

เห็นต้นนิ้วนางรำที่ทรงต้นสวยน่าปลูกประดับแบบนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าจะใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างไร ชาวเม็กซิกันท้องถิ่นใช้แคคตัสชนิดนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน อาจจะเป็นเพราะลักษณะของใบรูปแท่งที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้น และมีกระจุกหนามอ่อนๆ บริเวณปลายใบ ที่เป็นที่มาของชื่อที่ชาวไทยเรียกว่านิ้วนางรำ แต่ทางสากลที่ดูจากลักษณะโดยรวมของทรงต้นคล้ายกับอากาเว่ (Agave) จึงได้รับสมญานามว่า “Agave Cactus”

ร่วมแชร์ความรู้สึกดีดีผ่านพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพได้ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

ภวพล ศุภนันทนานนท์.2559. แคคตัส. บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง:กรุงเทพ.

ภวพล ศุภนันทนานนท์ ชนินทร์ โถรัตน์ พิชญะ วัชจิตพันธ์. 2560. ไม้อวบน้ำ. บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง:กรุงเทพ.

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda