"แววมยุรา" พรรณไม้ดอกประดับสวน

  • 24/12/2018
  • จำนวนผู้ชม 888 คน

ดอกแววมยุรา...เป็นไม้ดอกที่นิยมใช้ประดับตกแต่งสวน ด้วยสีสันหลายเฉดสีของกลีบดอกที่มีทั้งสีแดง ชมพู ม่วงเข้ม ม่วงอ่อน และสีขาว แต้มด้วยสีเหลืองที่สะดุดตา เพื่อล่อแมลงช่วยในการผสมพันธุ์ และมีอีกหนึ่งโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของดอกแววมยุรา คือ เกสรเพศผู้ที่โค้งเป็นรูปร่างคล้ายกระดูกสองง่ามที่เป็นกระดูกหน้าอกของนก (Wishbone) ดอกแววมยุราจึงมีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือ Wishbone flower

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda