"ฟาแลนอปซิส" กับที่มาของลวดลายที่น่าหลงไหล

  • 10/01/2019
  • จำนวนผู้ชม 3,462 คน

กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส (Phalaenopsis Hybrids) ชื่อสามัญ Moth orchids เพราะลักษณะของดอกเมื่อบานเต็มที่คล้ายผีเสื้อกลางคืนกำลังกระพือปีก ฟาแลนอปซิสเป็นกล้วยไม้กระถางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลก เนื่องด้วยความสวยงาม สีสันสะดุดตา ลวดลายที่ปรากฏทั้งกลีบเลี้ยง กลีบดอก และกลีบปากที่หลากหลาย ลูกผสมบางสายพันธุ์ที่มีลวดลายดั่งศิลปะสีน้ำ จนหลายคนอาจสงสัยว่ารูปแบบลวดลายของสีบนกลีบต่างๆ ของดอกฟาแลนอปซิสนั้นธรรมชาติสรรสร้างมาได้อย่างไร จากหลายการศึกษาและวิจัย**กล่าวว่าลวดลายบนกลีบเลี้ยง กลีบดอก และกลีบปากของดอกฟาแลนอปซิสหรือดอกกล้วยไม้ชนิดอื่นๆนั้น เกิดจากการรวมกันของยีนที่ควบคุมสีในดอก การสังเคราะห์และการสะสมแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) รงควัตถุหรือสารสีในพืชที่ให้สีแดง ม่วง หรือน้ำเงิน ในสัดส่วนที่ต่างกัน ทำให้การแสดงออกของลวดลายบนดอกของแต่ละลูกผสมหรือแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันไปนั่นเอง

** ข้อมูลจาก

Chia, H. & Chen, H. 2017. Flower Color and Pigmentation Patterns in Phalaenopsis Orchids. ResearchGate, DOI: 10.1142/9789813109223_0019, 393-420.

Hain, S., Shahida, A., Shah, R. & Nyuk, L. 2014. Comparative flower pigment study of orchid plants. AENSI Journals. 8(20), 20-24.

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda