"ปาล์มหมวกปานามา" พรรณไม้ทำหมวก

  • 10/01/2019
  • จำนวนผู้ชม 984 คน

หมวกปานามา (Carludovica palmata) หรือชื่อสามัญ Jipijapa palm เป็นพรรณไม้ที่ลักษณะคล้ายปาล์ม เกิดเป็นกลุ่มใหญ่ ความสูงประมาณ 1-4 เมตร ใบเป็นรูปพัด เป็นพืชที่พบทั่วไปในประเทศแถบอเมริกา โดยเฉพาะประเทศเอกวาดอร์ ผู้ที่ริเริ่มนำเส้นใยจากใบอ่อน ที่มีลักษณะยืดหยุ่นและคงทน ใช้ทำหมวกจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอย่างหมวกปานามา หมวกนี้ผลิตจากเอกวาดอร์แต่ถูกนำไปขายและเป็นที่นิยมบริเวณคลองปานามา จึงเป็นที่มาของชื่อหมวก และชื่อปาล์มหมวกปานามาที่เรียกกันในประเทศไทย

* แหล่งที่มา รูปหมวกปานามาจากเว็บไซต์ https://www.amazon.co.uk/Traditional-Panama-foldable-BROWN-band/dp/B00BD2JO3I

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda