อากาเว่วิคตอเรีย 'พืชแห่งศตวรรษ'

  • 11/03/2019
  • จำนวนผู้ชม 3,375 คน

“ลวดลายและการเรียงตัวของใบที่มองละม้ายคล้ายดอกกุหลาบ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอากาเว่วิคตอเรีย หนึ่งในพืชอวบน้ำที่รวบรวมไว้ในอาคารแสดงพรรณพืชทะเลทราย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ”

อากาเว่วิคตอเรีย (Agave victoriae-reginae) หรือชื่อสามัญ Queen victiria century plant หรือ Royal plant เป็นพืชอวบน้ำสกุลอากาเว่ที่มีขนาดเล็กและได้รับความนิยมปลูกประดับ ด้วยลักษณะลำต้นสั้น ใบอวบหนาสะสมน้ำที่แผ่ออกแบบรัศมี โดดเด่นด้วยลายเส้นสีขาวเป็นริ้วบนแผ่นใบ และพืชกลุ่มอากาเว่นี้จัดเป็นพืชที่ออกดอกแค่ครั้งเดียวแล้วตาย (monocarpic) ถึงอย่างนั้นอากาเว่ก็มีอายุไม่น้อยนับร้อยปีเลยทีเดียวจึงจะออกดอก สมกับสมญานามที่เรียกว่า Century plant นั่นเอง

            ดั้งเดิมอากาเว่วิคตอเรียมีถิ่นกำเนิดบริเวณเขาหินปูนหรือออกโดดเด่นบนหน้าผาในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายหรือกึ่งทะเลทรายประเทศเม็กซิโก โดยในถิ่นที่กำเนิดตามธรรมชาตินั้นอากาเว่วิคตอเรียเองก็ใกล้สูญพันธุ์ แต่กลับพบว่ามีการปลูกเลี้ยง ค้าขาย และสะสมอย่างแพร่หลายด้วยรูปทรงที่สวยงามอย่างที่ได้กล่าวไป

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda