Lady Bug แมลงที่ไม่ได้สวยแค่ชื่อ

  • 12/03/2019
  • จำนวนผู้ชม 1,394 คน

Lady Bug แมลงที่ไม่ได้สวยแค่ชื่อ

          แมลงเต่าทอง หรือ  Lady Bug ตามที่ฝรั่งเขาเรียกกัน จากชื่อที่ฟังแล้ว จิตนาการให้นึกถึงหญิงสาวที่งดงาม ทำไมถึงเรียกแบบนี้ เพราะเป็นแมลงที่มีรูปร่างและสีสันสวยสดงดงาม เพียงแค่นั้นหรือ ?

Lady Bug ชื่อนี้รู้จักกันครั้งแรกยุคกลางของยุโรป ในสมัยนั้นชาวบ้านมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม แน่นอนมีอาชีพเกษตรกรรมสิ่งที่ตามมาอย่างเป็นของคู่กันก็คือแมลงที่บุกทำลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ชาวบ้านในขณะนั้นไม่รู้จะแก้ปัญหาโดยวิธีใด จึงได้แต่สวนมนต์อ้วนวอนขอให้พระแม่มารีให้มาช่วยกำจัดแมลงที่คอยกัดกินพืชผล ไม่นานต่อมาก็ปรากฏกองทัพ Lady Bug หรือ แมลงเต่าทองจำนวนมากมาช่วยปราบแมลงที่กัดกินพืชผลทางการเกษตรเหล่านั้นหมดไป ด้วยเหตุนี้ คำว่า Lady Bug จึงกลายเป็นชื่อ ที่มาจากคำว่า Our Lady ซึ่งเป็นชื่อที่ผู้คนใช้เรียกพระแม่มารี

          ในทางการเกษตรแมลงเต่าทอง หรือ Lady Bug โดยส่วนใหญ่จัดว่าเป็นแมลงตัวห้ำ หรือแมลงที่กินแมลงอื่นเป็นอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มแมลงศัตรูพืชเช่น เพลี้ยต่างๆ เป็นอาหารโปรดของเจ้า Lady Bug ยิ่งนัก (มีเพียงไม่กี่ชนิดที่จัดว่าเป็นแมลงศัตรูพืชกัดกิน พืชผลทางการเกษตร) แต่ในโลกปัจจุบันพระแม่มารีจะส่งเจ้า Lady Bug มาช่วยพืชผลทางการเกษตรมากมายเพียงใด ก็คงจะพ่ายแพ้ให้กับสารเคมีทางการเกษตรที่เข้ามาทำลายให้เรียบไปหมด ทั้ง แมลงศัตรูพืช และแมลงที่มีประโยชน์ต่างๆ

 

ข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th

อ้างอิงรูปภาพ : https://www.pinterest.com

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda