แมลงเลี้ยงโลก

  • 31/01/2020
  • จำนวนผู้ชม 329 คน

                 การกินแมลงเป็นอาหารเป็นวัฒนธรรมการบริโภค และภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา ชนพื้นเมืองในหลายประเทศมีการนำแมลงมาเป็นอาหาร องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าภายในปี 2050 ประชากรโลกจะมีจำนวนถึง 9.7 พันล้านคนและอาหารที่จะเลี้ยงประชากรโลกทั้งหมดในขณะนั้นจะต้องมีอาหารถึงสองเท่า แต่พื้นดินเพาะปลูกมีจำนวนไม่เพียงพอ และ 1 ใน 3 ของพื้นดินเพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกได้ใช้ไปในการปศุสัตว์ ขณะที่พื้นที่ป่าและน้ำก็มีจำกัด ซึ่งอาหารโปรตีนที่จะมาทดแทนปศุสัตว์ การบริโภคแมลงจึงไม่ได้เป็นแค่วัฒนธรรมของชนเผ่าอีกต่อไป

                 ปัจจุบันมีประชากรโลกถึงราว 2,000 ล้านคนที่บริโภคแมลงเป็นประจำ ส่วนผู้คนในโลกตะวันตกต่างให้ความสนใจรับประทานแมลงเป็นอาหารกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการทำฟาร์มปศุสัตว์ ทั้งยังอุดมไปด้วยไขมันชนิดดี วิตามิน และแร่ธาตุ มากกว่าหมูหรือเนื้อวัวซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณมากเกินไป 

กระแสการรับประมานแมลงได้รับผลตอบรับอย่างดีในต่างประเทศจนเกิดเป็นเมนูจากแมลงขึ้นมาอย่างหลากหลาย ไปจนถึงองค์การนาซาได้พิจารณาให้ แมลงเป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศ เพราะแมลงเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน และมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง

            ปัจจุบันสำหรับหลายคนที่ไม่ชอบหน้าตาของแมลงจนไม่สามารถทำใจกลืนพวกมันลงคอไปได้ ได้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากแมลงขึ้นมามากมาย เช่น ในแคลิฟอร์เนียมีการผลิตลูกอมสอดไส้หนอนจำหน่าย ที่มหาวิทยาลัย Wageningen ประเทศ เนเธอร์แลนด์ มีการเลี้ยงหนอนนก ระดับอุตสาหกรรมเพื่อนำมาประกอบอาหารหลายชนิด เช่น พายหนอนนก หนอนนกเคลือบช๊อคโกแลต และในประเทศไทยได้เกินอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและขนมขบเขี้ยวจากจิ้งหรีดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ เพราะจิ้งหรีดจัดเป็นแมลงที่ให้โปรตีนสูง จากข้อมูลที่ว่าเนื้อจิ้งหรีด 200 แคลอรีให้โปรตีน 31 กรัม ในขณะที่เนื้อวัวให้เพียง 22 กรัม

            สำหรับอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคแมลง การวิเคราะห์ความเป็นพิษของแมลง พบว่ามีสารจำพวกไฮโดรไซยาไนต์ และเซฟวิน แต่มีปริมาณน้อยมาก ซึ่งไม่น่าที่จะเป็นพิษต่อผู้บริโภค การบริโภคสุกสามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อสารพิษนี้ได้

อ้างอิง

นิภา เบญจพงค์ และอุรุญากร จันทร์แสง 2540 แมลงก็เป็นอาหารได้

http://www.decoparq-parke.com/

https://home.kku.ac.th/

https://mgronline.com/

https://www.smartsme.co.th/

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda