กองทัพมด... ทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งของเหล่าเพลี้ย

  • 05/02/2020
  • จำนวนผู้ชม 545 คน

มดกับเพลี้ยแมลงสองชนิดที่เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย

แต่.... รู้หรือไม่ !!   เหล่ากองทัพมดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้อาจเป็นทหารรับจ้างของพวกเพลี้ยตัวร้าย ที่เป็นศัตรูพืชของผักและ
ไม้ผลของเกษตรกรอยู่ก็เป็นได้ โดยมดจะคอยพาพวกเพลี้ยไปหากินตามส่วนต่างๆ ของพืช และให้การคุ้มครองพวกเพลี้ยจากศัตรูอื่นๆ ในขณะเดียวกันพวกเพลี้ยจ่ายค่าจ้างให้กับมดเป็นน้ำหวานที่พวกเพลี้ยขับออกมา เรียกว่า honeydew ซึ่งพวกมดนั้นชอบมาก มนุษย์ได้เรียกความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยในลักษณะนี้ว่า เป็นความสัมพันธ์แบบ ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism) ต่างฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ในความสัมพันธ์แบบนี้ ในธรรมชาติเราพบอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรียได้อาหารและที่อยู่อาศัยจากต้นถั่ว ต้นถั่วได้รับอาหารจากการตรึงแก๊สไนโตรเจนจากอากาศของแบคทีเรีย หรือ โพรโทซัวที่อยู่อาศัยอยู่ในตัวปลวก ในขณะเดียวกันก็ช่วยปลวกย่อยไม้ที่พวกมันกินเข้าไป

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda