รู้หรือไม่....หนอนผีเสื้อก็มีหนวดนะ

  • 05/02/2020
  • จำนวนผู้ชม 866 คน

          หนอนผีเสื้อบางชนิดมีหนวด ยืดได้ หดได้ เวลาตกใจ จะยืดหนวดพร้อมกับปล่อยกลิ่นเหม็น จริงๆ แล้วหนวดที่ว่านี้ไม่ใช่หนวด แต่เป็นต่อมชนิดหนึ่งเรียกว่า osmeterium อยู่ด้านหลังของส่วนหัว เมื่อหนอนผีเสื้อตกใจ สามารถปล่อยกลิ่นฉุนรุนแรง  เพื่อขับไล่ศัตรู หนอนผีเสื้อเหล่านี้ มีหลายชนิด อาทิ หนอนมะนาว หนอนเชิงลายธรรมดา และหนอนในกลุ่มผีเสื้อจำปี เป็นต้น

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda