รู้หรือไม่....อาหารมื้อแรกของหนอนผีเสื้อคืออะไร ?

  • 05/02/2020
  • จำนวนผู้ชม 1,386 คน

          อาหารมื้อแรกของหนอนผีเสื้อเมื่อฟักออกจากไข่ คือ....เปลือกไข่ของมันเอง เมื่อหนอนผีเสื้อใช้ปากเจาะเปลือกไข่ให้แตกและดันตัวออกมา จากนั้นมันก็จะเริ่มกินเปลือกไข่ของมันเองเป็นมื้อแรกทันที นักวิทยาศาสตร์บางท่านสันนิฐานว่า เปลือกไข่อาจมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของหนอนผีเสื้อ หรืออาจเป็นการทำลายหลักฐาน ที่จะทำให้ศัตรูรู้ถึงที่อยู่ของมัน เช่นเดียวกับพ่อแม่ของนกบางชนิดคาบเปลือกไข่ของลูกไปทิ้งที่อื่น สำหรับหนอนผีเสื้อหลังจากที่กินเปลือกไข่จนหมดก็จะเริ่มกินใบไม้เป็นอาหารมื้อต่อไป (เกรียงไกร  สุวรรณภักดิ์ สารคดีผีเสื้อ 2540)

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda