"ฟ้าทะลายโจร..สมุนไพรต้านไวรัสโควิด-19"

  • 21/04/2020
  • จำนวนผู้ชม 1,093 คน

“ฟ้าทะลายโจร” เป็นสมุนไพรไทยมีมาแต่โบราณ หาได้ง่าย ปลูกที่บ้านก็ได้ มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ต้านการอักเสบ และต้านไวรัสโควิด-19 ได้ (แต่ป้องกันเชื้อโควิดไม่ได้นะ) เหมาะกับผู้ที่ติดเชื้อแล้วเท่านั้น

"กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ได้ทำการศึกษาฤทธิ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง โดยศึกษาจากสารสกัดหยาบเทียบกับแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่เป็นสารสำคัญ พบว่า กลไกต้านไวรัสโควิด-19 สามารถทำลายไวรัสได้โดยตรง และต้านไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ที่ทำให้เซลล์หลั่งสารที่ช่วยป้องกันไวรัสได้ จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันไวรัสโควิด-19 และจะต้องทำการศึกษาวิจัยทดลองอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

...

สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เรามีสวนสมุนไพร ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้มาศึกษา ไม่ว่าจะเป็น .. สมุนไพรรักษาโรค .. สมุนไพรไม้หอม .. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสมุนไพรรสต่างๆ

 

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda