สวนธนาคารแห่งประเทศไทย

  • 01/01/1970
  • จำนวนผู้ชม 2,682 คน

สวนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดสร้างสวนขึ้น ภายใต้แนวคิด “สวนเรียนรู้ ทางการเงิน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเงินแก่ประชาชน ซึ่งนำเสนอ ภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในนิทรรศการมีการบอกถึง เรื่องราวความห่วงใยของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อประชาชนและเศรษฐกิจ การเงินในท้องถิ่น

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย