พวงแสด

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : พวงแสด
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : Orange trumpet/ Flame flower/ Fire cracker vine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers.
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก โตเร็ว อายุหลายปี ใช้มือพันเลื้อยพัน

ใบ :

ประกอบ ออกสลับ มีใบย่อย 3 ใบ เว้นในใบย่อยบางชุดที่ใบกลางจะเปลี่ยนเป็นมือพัน ใบย่อยรูปไข่ ขนาด 2-3 x 4-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน

ดอก :

ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อละ 10-30 ดอก ดอกรูปดอกเข็ม กลีบดอกสีส้มอมเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยก 5 กลีบยาว และม้วนงอไปด้านหลัง เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 1.5-2 ซม.

ผล :

เป็นฝัก ยาว 15-20 ซม.

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์
แหล่งอ้างอิง : [1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนไม้เถา
Zone B : สวนไม้ประจำจังหวัด
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย