แคแสด

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : แคแสด
ชื่อท้องถิ่น : แคแดง(กทม.,เชียงใหม่)/ ยามแดง(กทม.) 
ชื่อสามัญ : African tulip tree/ Fire bell/ Fountain tree/ Syringe/ Flame of the forest
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathodea campanulata P.Beauv.
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

เป็นไม้ต้น สูง 8-24 เมตร เรือนยอดทรงกลม หนาทึบ เปลือกต้นสีเทาอ่อน แตกเป็นร่องตามแนวยาว

ใบ :

เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงสลับ ใบย่อยมี 3-6 คู่ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 2.5-5.5 ซม. ยาว 4-12 ซม. มีขนเล็กน้อย ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ 

ดอก :

ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกตั้ง ก้านช่อดอกและก้านดอกมีขนสีน้ำตาล ดอกจำนวนมาก ดอกทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก และร่วงง่าย ดอกสีแดงหรือสีแดงอมส้ม กลีบเลี้ยงหุ้มดอกตูมแยกออกเมื่อดอกบาน กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ขอบหยัก ย่น เส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 10 ซม.

ผล :

เป็นฝักรูปเรือ สีดำ กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายแหลม ฝักแก่แตกออกด้านเดียว สีน้ำตาลเข้ม เมล็ด แบนขนาดเล็ก มีจำนวนมาก มีปีกบางล้อมรอบ

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ : โตเร็ว เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำดี ชอบแสงแดดจัด ทนแล้ง และทนลม เหมาะจะปลูกเพื่อให้ร่มเงาในที่โล่ง ริมทะเล ถ้าปลูกในที่แห้งแล้งจะผลัดใบเวลาผลัดใบจะไม่ทิ้งใบพร้อมกันหมดทั้งต้น เพาะเมล็ด ต้นมีอายุมากกว่า 4 ปี จึงจะออกดอก
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : - เปลือก ใช้รักษาแผล โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แก้บิด ใช้ต้มแก้ท้องผูก ชนิดพรรดึก และบำรุงธาตุ - เปลือกต้น, ใบ ใช้รักษาโรคเอดส์ - ใบ, ดอก ใช้พอกแผล - ดอก ใช้รักษาแผลเรื้อรัง [1]
แหล่งอ้างอิง : [1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone A : เรือนร่มไม้
Zone A : สวนสมุนไพร
Zone C1 : สวนอบจ.ชม.
Zone C1 : สวนโยโยต้า
หมายเหตุ : ออกดอกตลอดปี ดอกดกเดือนตุลาคม -กุมภาพันธ์
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย