เหลืองปรีดียาธร

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : เหลืองปรีดียาธร
ชื่อท้องถิ่น : ตาเบเหลือง
ชื่อสามัญ : Paraguayan Silver Trumpet Tree / Silver Trumpet Tree / Tree of Gold
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia argentea Britton
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 8 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระ แตกกิ่งก้านเป็นชั้น 

ใบ :

ประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม.

ดอก :

ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร     

ผล :

ผลเป็นผลแห้งแตก สีเทา เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มกราคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด ปารากวัย อาร์เจนตินา และบราซิล การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ : โตช้า เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์
แหล่งอ้างอิง : [1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2341
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone C1 : สวนพลังแผ่นดิน
Zone C2 : สวนเวียดนาม
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda