มะกล่ำต้น

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 12/09/2017
ชื่อไทย : มะกล่ำต้น
ชื่อท้องถิ่น : มะกล่ำตาช้าง(กลาง,ชุมพร)/ มะแดง, มะหัวแดง, มะโหกแดง(เหนือ)
ชื่อสามัญ : Red sandalwood tree/ Coralwood tree/ Sandalwood tree/ Bead tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenanthera pavonina L.
ชื่อวงศ์ : MIMOSACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ยอดอ่อนมีขนนุ่มเป็นมันคล้ายเส้นไหม เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา บางครั้งมีรอยแตกระแหงเล็กๆ โคนต้นเป็นพูพอนต่ำ

ใบ :

ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 15-40 ซม. ช่อแขนงด้านข้างมี 2-6 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 7-15 คู่ เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.6-2.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านล่างสีนวลมีขน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 1-2 มม.

ดอก :

ออกเป็นช่อกลมยาว ตามกิ่งและซอกใบ ก้านดอกสั้น สีเหลือง ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ไม่มีขน ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-6 มม.

ผล :

ฝักแห้งแตก ฝักแบนยาวสีน้ำตาลกว้าง 1.2 ซม. ยาว 12-20 ซม. ฝักแก่จะบิดงอ เมล็ด สีแดง รูปร่างแบนและกลมหรือรี มีหลายเมล็ด

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : กรกฎาคม สิ้นสุดระยะติดผล : ธันวาคม
สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบทั่วไป ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มกว้าง เจริญเติบโตเร็วเหมาะกับการปลูกให้ร่มเงาริมถนนหลวง
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี แสงแดดจัด เพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : - เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำเครื่องเรือน - รากต้มน้ำดื่มขับเสมหะ แก้ร้อนใน - ใบต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้อง ท้องร่วง - เมล็ดบดเป็นผงโรยแผล ฝี หนอง...[1] - ราก แก้อาเจียน - เมล็ดใช้เบื่อพยาธิ แก้อักเสบ ปวดศรีษะ - ใบอ่อนและยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด...[2]
แหล่งอ้างอิง : [1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone A : สวนป่าเขตร้อน
Zone B : สวนไม้ประจำจังหวัด
Zone C1 : สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย