โปรโมชั่น

สุขได้เที่ยว..สุขได้ส่วนลด 10 %
23/11/2020
จำนวนผู้เข้าชม 421 คน
ส่วนลดบัตรเข้าชมสวน 10%
26/10/2020
จำนวนผู้เข้าชม 426 คน
เที่ยวฟินกับ CHIANG MAI GREEN CARD พร้อมรับส่วนลดเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
24/07/2019
จำนวนผู้เข้าชม 1082 คน
เที่ยวสวนของแม่..ชมสวนของพ่อ รับส่วนลด 30%
24/07/2019
จำนวนผู้เข้าชม 968 คน
ลูกค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รับส่วนลด 30%
29/04/2019
จำนวนผู้เข้าชม 1158 คน
ลูกค้า SF CINEMA รับส่วนลด 10%
29/04/2019
จำนวนผู้เข้าชม 853 คน
ลูกค้าไทยไลอ้อนแอร์ รับส่วนลด 10%
29/04/2019
จำนวนผู้เข้าชม 759 คน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda