ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดจิบกาแฟดูเฟิร์น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย