ใครกัน? ผู้เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยหมัก

  • 24/03/2021
  • จำนวนผู้ชม 52 คน

เคยสงสัยกันไหมว่า...เวลาเรานำเศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า มากองไว้ เมื่อระยะเวลาผ่านไป อะไรที่ทำให้เศษขยะเหล่านี้ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นวัสดุร่วนซุยคล้ายดิน ที่เราเรียกกันว่า “ปุ๋ยหมัก”


ที่เราทราบกันมาว่าในกองปุ๋ยหมักจะมีจุลินทรีย์นับพัน  ที่ช่วยย่อยสลาย นอกจากจุลินทรีย์แล้วยังมีสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว ตัวเล็กตัวจ้อยที่ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุเหล่านี้  เช่น กิ้งกือ ไส้เดือนดิน ตัวกะปิ ตัวอ่อนด้วงแรดมะพร้าว และด้วงอื่นๆ ที่กินเศษซากพืชเป็นอาหารและปลดปล่อยหมุนเวียนธาตุอาหารพืชออกมา  นอกจากนั้นยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน  หรือปุ๋ยหมักให้ร่วนซุยอีกด้วยนะ

อ่านบทความเต็มได้ที่ http://www.royalparkrajapruek.org/Knowledge/view/114 

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda