วิดีโอ

"ฮาว ทู ทิ้ง "Mask"

"ฮาว ทู ทิ้ง "Mask"

01/01/1970
จำนวนผู้ชม คน
ถึงจะถูกทิ้ง..ก็อย่าลืมทิ้งให้ถูกวิธี ✨ ... ทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย หลังจากใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ..รวมไปถึงเชื้อโรคอื่นๆอีกด้วย
ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

01/01/1970
จำนวนผู้ชม คน
ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda