คลังความรู้

ปทุมมาสายพันธุ์เด่น "โทนสีขาว"

14 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 131 คน

โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ (Food Bank)

10 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 214 คน

ปทุมมา เลือกให้เป็น เห็นความงาม (ยิ่งขึ้น)

10 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 145 คน

ทำไมวันแม่ ต้องดอกมะลิ

10 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 188 คน

ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือ ?

06 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 106 คน

"ลั่นทม" กับความเป็นชาติลาว

06 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 62 คน

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านเมนู “กิมจิ”

06 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 57 คน

ปทุมมา…สู่ตลาดโลก

03 Aug 2020

จำนวนผู้ชม 140 คน

"รวงผึ้ง" พรรณไม้มงคลประจำพระองค์

24 Jul 2020

จำนวนผู้ชม 241 คน

"ปทุมมา" กว่าจะสวย

24 Jul 2020

จำนวนผู้ชม 203 คน

อยากปลูก เพิ่มจำนวน "ปทุมมา" บ้าง ต้องทำอย่างไร

22 Jul 2020

จำนวนผู้ชม 158 คน

"หงส์เหิน" พฤกษบูชาประจำฤดูฝน

20 Jul 2020

จำนวนผู้ชม 112 คน

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda