แจกพิกัดชม บอนไซ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

19/09/2023      จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

แจกพิกัดชม #บอนไซ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดแสดงไม้ดัดทรงแปลกตา แต่สง่างาม ซึ่งหลายๆ คน อาจจะเคยเจอต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก โค้งงอ เอนเอียงอย่างมีศิลปะ ประหนึ่งไม้โบราณเก่าแก่ ที่อยู่ในกระถางขนาดกะทัดรัด ไปจนถึงขนาดใหญ่ เรารู้จักกันในชื่อว่า “บอนไซ”

ถึงขนาดจะกะทัดรัด แต่บอนไซไม่ใช่ไม้แคระ เพียงแต่เป็นการย่อส่วนหรือจำลองเลียนแบบต้นไม้ใหญ่รูปทรงดั้งเดิมที่พบได้ตามธรรมชาติให้อยู่ในพื้นที่จำกัด ด้วยการควบคุมทรงต้นและกิ่งก้านโดยใช้ลวดยึดให้อยู่กับกระถาง หรือบังคับให้ต้นไม้ไต่ท่อนไม้หรือโขดหิน ให้มีหลายรูปทรง

การทำบอนไซจึงต้องมีการดูแลโดยใช้สายตาแบบศิลปะ ความอดทน ขยันคอยตัดแต่งกิ่งก้านอยู่เสมอ การดูแลการให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ และการควบคุมกำจัดโรคพืช

เกร็ดความรู้ ต้นไม้ทุกชนิดสามารถทำเป็นบอนไซได้ แต่ไม่นิยมไม้ที่มียาง เพราะการทำบอนไซต้องมีการตัดแต่งบ่อย ยางจะทำให้เลอะต้นและทำให้ไม่สวยงาม

พิกัด : โซนสวนบอนไซ

 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม 053-114110-2


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย