คเนศจตุรถี...เทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระพิฆเนศ

20/09/2023      จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

คเนศจตุรถี หรือ วินายกะจตุรถี

เป็นเทศกาลในศาสนาฮินดูที่เฉลิมฉลองการประสูติของพระพิฆเนศ

ตรงกับช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนตามปฏิทินเกรกอเรียน

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยเชื่อว่าเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จลงมาประทานพรให้เเก่ผู้ที่ศรัทธาในช่วงวันที่ 19-28 กันยายน 2566

พิธีกรรมเด่นของคเณศจตุรถีคือการสร้างเทวรูปพระพิฆเนศด้วยดินเหนียวแล้วประดิษฐานในบ้านเรือน อาคาร องค์กร หรือในสถานที่สาธารณะ บนฐาน pandal (ฐานเวทีชั่วคราว) ที่สูงใหญ่ พิธีกรรมประกอบด้วยการสวดบทสวดในพระเวทหรือคัมภีร์ฮินดูอื่น ๆ และการ vrata (อดอาหาร) การแจกจ่ายประสาทะ จากพิธีสวดจากบน pandal สู่ชุมชน รวมถึงขนมอย่าง ขนมโมทกะ ซึ่งเชื่อว่าเป็นขนมทรงโปรดของพระพิฆเนศ เทศกาลสิ้นสุดในวันที่ 10 นับจากวันที่เริ่มเทศกาล ซึ่งศาสนิกชนจะนำเทวรูปพระพิฆเนศที่ปั้นจากดินมาตั้งในสถานที่สาธารณะ โดยมีขบวนดนตรีและขับสวดกันไปยังแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำหรือทะเล ก่อจะทำพิธีนำเทวรูปดินนั้นแช่หรือละลายลงแม่น้ำ

ซึ่งภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของเรา มีองค์ ‘พระพิฆเนศปางปัญจมุข’ เทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง ขจัดอุปสรรคทั้งปวง กิจการทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรียนเชิญทุกท่านมาสักการะ ขอพรกันได้ที่ สวนประเทศอินเดีย

 


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย