Here we go "LOW CARBON" เรื่อง (ไม่) ลับเกี่ยวกับคาร์บอน

26/09/2023      จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

Here we go "LOW CARBON"

เรื่อง (ไม่) ลับเกี่ยวกับคาร์บอน

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเพียง 1 วันต่อสัปดาห์

เท่ากับลดการปล่อยคาร์บอน 20% ต่อปี

การท่องเที่ยวที่ช่วยลดโลกร้อน ด้วยการทำกิจกรรม

ที่ลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง อย่างปั่นจักรยานท่องเที่ยว

ทานอาหารพื้นเมืองที่ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และ

พักโรงแรมที่ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทุกกิจกรรมล้วนแล้วเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนระหว่างท่องเที่ยว

ซึ่งยังคงสนุกและสบายไม่ต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิม

อย่าลืมมาปั่นจักรยานชิลๆกันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะจ๊ะ

เช่าเพียงราคา 60 บาท/คัน (จักรยานเสือภูเขา 100 บาท/คัน)

ขอบคุณข้อมูลจาก : อพท.


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย